Medezeggenschapsraad


De medezeggenschapsraad van De Heemde bestaat uit de volgende personen:

Namens de ouders:

 

Namens het schoolteam:


De raad is wettelijk verplicht om inspraak van ouders en personeel te waarborgen. Hij denkt mee, stemt en adviseert in alle belangrijke dingen die met de school te maken hebben. Op deze manier kan hij invloed uitoefenen op het beleid van de school.

De raad heeft een aantal algemene en bijzondere bevoegdheden:

 

Bijzondere bevoegdheden gaan over de advies-en instemmingsrechten van de MR.