Engels


Engels is dé internationale voertaal en de taal van de toekomst. Een goede beheersing van de Engelse taal is van steeds groter belang voor studie en beroep. Kinderen krijgen in hun dagelijkse leefwereld in toenemende mate met Engels te maken via de computer, televisie en muziek. Het vermogen om taal te leren is juist bij jonge kinderen sterk ontwikkeld. Of het nu gaat om woordjes, taalregels of uitspraak, jonge kinderen maken zich letterlijk spelenderwijs de talen eigen die ze om zich heen horen.
 

Onderzoeken

Diverse wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond, dat de hersenen van jonge kinderen zo open staan voor het opslaan van informatie, dat ze makkelijk een tweede taal kunnen leren. Het vergroot hun concentratievermogen en hun taalvaardigheid. Onderzoek wijst ook uit dat de Nederlandse taalontwikkeling niet in het gedrang komt, zelfs niet bij taalzwakke leerlingen en leerlingen met een niet-Nederlandse achtergrond. Jonge kinderen kunnen een taal makkelijk spelenderwijs oppikken.
 

Take it easy

Vandaar dat wij op de Heemde Engels aanbieden vanaf groep 1. De methode die wij gebruiken is “Take it easy”. Van begin tot eind wordt er Engels gesproken door zogenaamde ‘native speakers’. De kinderen worden hierdoor ondergedompeld in de Engelse taal. Ze hoeven niet te vertalen, maar leren de betekenis van de woorden door de beelden en de context.

De leerlingen worden actief betrokken bij de les en leren zich op verschillende manieren het Engels eigen te maken. Zo zien ze leuke muziekclips, krijgen ze prikkelende opdrachten en krijgen thematische filmpjes te zien.