Over onze school 


 

We willen:

 

Dat kunnen we doen omdat we:

 

In de huidige maatschappij worden andere dingen gevraagd dan twintig jaar geleden. Om voorbereid te zijn op de wereld van morgen willen we:

  • De kinderen leren dat samenwerken grote voordelen heeft
  • De kinderen leren dat ze veel van de problemen die ze tegenkomen zelf kunnen oplossen. We geven ze daarvoor handige hulpmiddelen.
  • Uitstralen dat we vertrouwen in ieder kind hebben. Daarom ligt de verantwoordelijkheid voor het werk bij het kind, dat tot op zekere hoogte eigen keuzes kan maken.
 

Op deze manier willen we geen kennisfabriek zijn, maar een gemeenschap waar hoofd, hart en handen even belangrijk zijn.  Dat is een bijbelse notie. Niet verwonderlijk want we zijn een protestants christelijke school en dat merk je in ons dagelijks handelen.

De Heemde is een Daltonschool en aangesloten bij de Nederlandse Dalton Vereniging (NDV). Onze leerkrachten hebben allemaal een Daltoncertificaat behaald. Pas nadat er een visitatie heeft plaatsgevonden door de Nederlandse Dalton Vereniging kan de school een Daltonlicentie krijgen voor 5 jaar. Wij hebben in oktober 2016 een licentie gekregen.