Schooltijden


De Heemde werkt sinds het schooljaar 2012-2013 met een zogenaamd ‘continu-rooster’. Dat houdt in dat de kinderen om 12 uur niet naar huis gaan, maar op school hun broodje eten. ’s Middags zijn ze dan wel eerder vrij.

Uit de evaluatie blijkt dat de ouders in overgrote meerderheid positief zijn over dit rooster. Alle stress van halen en brengen tussen de middag is verdwenen. Opvang van de kinderen is gemakkelijker te regelen en er blijft veel tijd over om te spelen af andere activiteiten te doen.
 

Schooltijden

De schooltijden zijn als volgt:

De kinderen van de groepen 1 t/m 4 hebben een aantal vrije vrijdagen.
 

Vrije vrijdagen

De data van de vrije vrijdagen voor groep 1 en 2 en voor goep 3 en 4 vindt u in onze schoolgids en in de kalender.